Geluwe

Onze experten

Op zoek naar meer levenskwaliteit? Vragen over Leefpunt? Neem dan contact op met onze leefcoach:

DIETIEK

Diëtiste Jo Mons

Gezond eten en voldoende bewegen, we weten dat het belangrijk is. Maar wat en hoeveel? Het wetenschappelijk onderzoek over voeding is voortdurend in beweging en regelmatig komen er nieuwe inzichten. Voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen rond voeding alsook voor een persoonlijk voedingsadvies kan je bij Jo terecht. Dit betreft zowel voeding in het algemeen als dieetvoeding, voeding bij ziekte, bij allergie, voeding voor baby’s en kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, voeding tijdens zwangerschap, maar ook voeding bij sport.

Jo zal bij Leefpunt voor advies op maat zorgen zodat je met een ‘voeding die bij je past’ en een ‘gezonde leefstijl’ je (opnieuw) energiek en fit voelt!

Daarnaast zal ze ook voordrachten en workshops geven rond voeding. Ze maakt jullie o.a. wegwijs in het lezen, interpreteren en vergelijken van etiketten en reikt de nodige tips en tricks aan over gezonde voeding zodat de meest verantwoorde en gezonde keuzes kunnen gemaakt worden.

Als zelfstandige diëtiste is Jo lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) en erkend door het RIZIV (Erkenningsnummer: 5-64326-20-601).

Diëtiste Yara Knockaert

Yara is zelfstandig diëtiste-diabeteseducator en tevens werkzaam bij het Geniaal Paramedisch Team. Daarnaast werkt ze ook als diëtiste en bewegingscoach binnen een fit- en gezondheidscentrum.

Yara vindt het belangrijk om als diëtiste uitgebreid en deskundig voedingsadvies te geven, hierdoor schoolde ze zich verder bij tot diabeteseducator. Daarnaast volgde ze de permanente vorming oncodiëtiste en nutritie en staat momenteel de opleiding voeding bij het kind en de adolescent op haar programma.

Binnen Leefpunt begeleid Yara u in het aanpassen van uw huidige voedings- en eetgewoonten. Dit in het kader van een gezonde leefstijl of omwille van ziekte of aandoening. Hierbij wordt vertrokken vanuit uw huidige eet- en leefgewoonten en staan uw eigen wensen en doelstellingen centraal.

Bij Yara kunt u terecht voor deskundig en individueel voedingsadvies op het gebied van:
- Gezonde voeding
- Voeding bij diabetes en gestoorde glycemie
- Overgewicht en ondervoeding
- Voeding na oncologische behandeling
- Maag- en darmproblemen
- Voedselallergieën- en intoleranties
- Hart- en vaatvriendelijke voeding
- Opvolging na bariatrische chirurgie
- Voedings- en gewichtsproblemen bij kinderen
- Voeding bij nieraandoeningen
- …

Ook rond deze verschillende thema’s zal Yara binnen Leefpunt voordrachten en workshops geven.

ERGOTHERAPIE/ HIPPOTHERAPIE

Ergotherapeut en hippotherapeut Benedicte Van Acker

Bij Leefpunt werkt Benedicte in eerste instantie als ergotherapeut. Een holistische visie wordt steeds bij haar vooropgesteld, dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar een persoon met al zijn mogelijkheden, naast eventuele beperkingen, rekening houdend met alle facetten van zijn of haar mens-zijn. Het uiteindelijke doel is een persoon ondersteuning aanbieden in het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Zaken die Benedicte zal aanbieden vanuit Leefpunt, al dan niet aan de hand van individuele consultaties zijn:
- Rugschool en polsergonomie, werkplekanalyse
- Hulpmiddelen advies bij CVA, Reuma, MS, dementie, heupprothese, amputatie…enz
- Advies voor mantelzorgers
- Handrevalidatie
- Training van ADL activiteiten (activiteiten van het dagelijkse leven), na ziekte of ongeval. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.
- INPP (reflexintegratie therapie)
- Trainen van fijne- en grofmotorische vaardigheden
- Sensorische integratie
- Psychomotoriek
- Werken met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme
- Creatieve therapie
- Adviesverlening na oncologische behandeling
- Workshops rond valpreventie, ergonomie, prikkelverwerking…enz

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER - MANICURE - SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Nina Boudewijns

Nina Boudewijns werkt bij Leefpunt als gespecialiseerd voetverzorger, manicure en schoonheidsspecialiste. 

Afspraken kunnen bij haar gemaakt worden op dinsdag van 8-12u of na overleg met haar ook op andere momenten. Wens je meer info of een afspraak? Neem dan contact op met 09 311 10 00, mail naar leefpunt-aunove@triamant.be of stuur een WhatsApp-bericht naar 0498 97 06 23 Graag tot binnenkort!

KINESITHERAPIE/ OSTEOPATHIE

Kinesitherapeut Bart De Roeck

Bart De Roeck is zelfstandig kinesitherapeut en osteopaat.

Bart studeerde aan de UGent en volgde nadien de opleiding osteopathie aan de internationale academie voor osteopathie (IAO) te Gent. Tevens werkte hij de academische initiële lerarenopleiding af.

Zowel jong als oud kunnen via het Leefpunt bij Bart terecht. Buiten klassieke kinesitherapie past hij ook manuele therapie, dry needling en osteopathische technieken toe. Hij is tevens actief als kiné in de voetbalwereld (bij Olsa Brakel). Bart is geconventioneerd.

Kinesitherapeute Lien De Vos

Lien behaalde haar diploma kinesitherapie aan de UGent en volgde nadien de academische initiële lerarenopleiding. Daarnaast specialiseerde Lien zich in Bobath-therapie. Bobath-therapie is een therapie die zich voornamelijk richt op personen met een hersenletsel, maar ook kinderen met motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking. 

Lien focust zich binnen Leefpunt op revalidatie, pijnbestrijding en orthopedie. Verder kan je bij haar terecht voor relaxerende massages. Lien is geconventioneerd.

LOGOPEDIE

Logopediste Sofie De Jonge

Sofie werkt reeds 20 jaar als logopediste. Bij Leefpunt Aunove foust ze zich vooral op volwassenen met slikstoornissen, dysartrie, afasie en apraxie. Vaak zijn dit stoornissen die voorkomen bij beginnende dementie, na een herseninfarct of bij Parkinson, M.S. of A.LS.

Zij zal bij Leefpunt ook af en toe een workshop organiseren met de leden van haar team. Deze info-momenten en workshops zullen interessant zijn voor iedereen!

Sofie verzorgt tevens een voorleesmoment voor volwassenen op Triamant voor alle geïnteresseerden. 

Sofie heeft verder veel kennis en ervaring omtrent kinderen met leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie, articulatiestoornissen en beelddenkers. Waar mogelijk kan en wil Sofie hier ook iets rond betekenen in ons interdisciplinair centrum.

Logopediste Yasmine Naudts

In 2014 studeerde ze af als logopedist aan de Arteveldehogeschool. Daarna schoolde ze zich bij aan de Universiteit van Gent, vooral om kennis te verwerven inzake het begeleiden van ouderen en mensen met een verworven letsel bij revalidatie en reïntegratie in de maatschappij. Ze behaalde het diploma Master of Science in logopedische en audiologische wetenschappen: afstudeerrichting logopedie en ging nadien aan de slag als logopedist.

Alle leeftijden, jong en oud, kunnen bij Yasmine terecht voor het behandelen van:

- Spraakstoornissen: articulatiestoornissen, afwijkend mondgedrag en motorische spraakstoornissen (dysartrie)
- Taalstoornissen: taalontwikkelingsstoornissen, lees- (dyslexie), schrijf- en rekenstoornissen (dyscalculie), neurologische taalstoornissen (afasie)
- Stemstoornissen

Yasmine is erkend door het RIZIV en is toegetreden tot de conventie.

We leven in een maatschappij waarbij communicatie op de voorgrond staat. Communicatieve vaardigheden en een goede taalontwikkeling zijn vandaag uitermate belangrijk. Stoornissen in communicatie en taal hebben een negatief effect op ons sociaal en emotioneel leven. Blijf er niet langer mee zitten, maar zet de stap tot hulp.

PSYCHOLOGIE/ SEKSUOLOGIE

Psychologe/ seksuologe Noortje De Boose

Reeds op jonge leeftijd wist Noortje dat ze later iets wou doen om mensen te helpen met hetgeen zij moeilijk vinden. In 2012 studeerde ze als klinisch psychologe af aan de UGent. Onmiddellijk daarna besloot ze zich te specialiseren via de Permanente Vorming Seksuologie, waar ze in 2014 voor afstudeerde, ook aan de UGent.

Noortje heeft ervaring in het begeleiden van verschillende psychische klachten, zoals stemmingsproblemen, verwerkingsproblemen, werkgerelateerde problemen, laag zelfbeeld. Verder kan je ook bij haar terecht voor relatieproblemen en seksuele problematieken (bv. pijn bij het vrijen, seksuele moeilijkheden na ziekte of operatie, erectieproblemen,..).

Psychische en seksuele problemen kunnen sterk met elkaar verbonden zijn. Noortje heeft hier aandacht voor en voorziet een aanbod voor iedereen die hierrond vragen of zorgen heeft. Jongeren, volwassenen en ouderen kunnen zowel individueel, als in koppel of gezin bij haar terecht.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zal ze luisteren naar datgene wat voor jou moeilijk is en wat jij belangrijk vindt. Vervolgens wordt er samen aan de slag gegaan om tegemoet te komen aan de hulpvraag. Er wordt steeds op maat gewerkt. Elke persoon is namelijk uniek en ieder verhaal is anders.

Noortje is erkend door de psychologencommissie en lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

LEEFCOACH/ COORDINATOR

Leefcoach Charlotte Brys

Charlotte behaalde een Masterdiploma Klinische Psychologie aan de VUB in 2011. Ze specialiseerde zich in alles wat met 'ouder worden' te maken heeft door in 2012 bijkomend de Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie aan de VUB te volgen.

Als leefcoach is Charlotte verantwoordelijk voor het interdisciplinaire centrum: Leefpunt, in de achtertuin van Triamant Aunove. De hoofdtaak van een leefcoach is leven organiseren en coördineren op en rond een Triamantsite en dit zowel voor Triamantbewoners als mensen uit de buurt.

Charlotte werkt, in samenspraak met partners uit de buurt (organisaties, stad, vrijwilligers, zelfstandig experten, mantelzorgers,...), een aanbod uit. Het aanbod bestaat uit zowel 1-1 begeleiding bij een expert (ergotherapeut, kinesitherapeut, psycholoog, diëtist, logopedist,...), groepssessies en workshops als grote events.

Wat er georganiseerd wordt hangt af van de noden van de bewoners en de buurt. Een leefcoach werkt vraaggestuurd en vult aan daar waar er lacunes zijn. Het einddoel van Leefpunt is ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk, zo gezond en gelukkig mogelijk kan leven.

Ben je zelf op zoek naar meer levenskwaliteit? Wens je een afspraak bij een van onze experten? Wil je deelnemen aan ons aanbod? Wens je meer informatie over Leefpunt? Aarzel dan niet en kom aankloppen bij Charlotte! Ze zal jou met veel plezier verder helpen. 

Please reload

 
 
 
 
 
 
 

© COPYRIGHT 2020. ALL RIGHTS RESERVED. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon